Grupa Empact

Empact Group jest niezależnym dostawcą wielu usług w Republice Południowej Afryki. Zakres usług świadczonych przez Grupę Empact obejmuje obiekty tak różnorodne, jak siedziby korporacji, a także duże elektrownie przemysłowe i kampusy. Ich wiedza specjalistyczna polega na świadczeniu usług zarządzania obiektami dla górnictwa i sektora przemysłowego, z naciskiem na integrację małych firm z ich łańcuchem dostaw i modelem dostaw.

Wyzwanie

Grupa Empact zauważyła wyraźną zmianę popytu na rynku, a jej klienci szukali bardziej zintegrowanych usług zarządzania obiektami, co zmniejszyło liczbę dostawców oraz podniosło jakość i wartość ich działalności. Klienci Grupy Empact chcieli przejrzystości i możliwości śledzenia uzgodnionych poziomów usług oraz podglądu postępu i planowania prac. Grupa Empact wyznaczyła ambitny termin trzymiesięczny na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania obiektem (IFM), który umożliwiłby osiągnięcie wyników oczekiwanych przez ich klientów.

Rozwiązanie

Po dokładnej ocenie rynku, procesie RfP i sesjach demonstracyjnych, Grupa Empact wybrała Planon jako rozwiązanie IFM i Vetasi do jego wdrożenia i wsparcia. Tshinyi Magoro, dyrektor zarządzający w Empact Group mówi; „Szerokie doświadczenie Vetasi we wdrażaniu oprogramowania FM w RPA i ich wiedza o firmie Planon były imponujące. Podczas procesu selekcji silne partnerstwo między Vetasi i Planon było bardzo przekonujące. Ciągłość biznesowa jest dla nas kluczowa, dlatego szukaliśmy niezawodnego partnera merytorycznego, który będzie nas wspierał przez cały cykl życia rozwiązania ”.

Zamiast wdrażać oprogramowanie od podstaw, Vetasi za punkt wyjścia przyjęła najlepszą praktykę firmy Planon o nazwie „Akcelerator”. Ponieważ ta najlepsza praktyka jest bardzo dobrze dostosowana do wymagań Empact, oznaczało to, że wdrożenie może rozpocząć się szybko, aby sprostać ambitnym harmonogramom.