GW Pharmaceuticals

Firma GW Pharmaceuticals (GW) została założona w 1998 roku i jest notowana na giełdzie NASDAQ (GWPH). Firma ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii i prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych i Europie kontynentalnej. GW stała się światowym liderem w odkrywaniu, opracowywaniu i dostarczaniu zatwierdzonych przez przepisy leków na bazie konopi indyjskich.

Wyzwanie

System firmy GW Pharmaceuticals do planowania i monitorowania zadań związanych z kalibracją i konserwacją obejmował arkusz kalkulacyjny programu Excel i instrukcje dotyczące pracy papierowej. Proces był pracochłonny, wymagał dużego miejsca na zapisy papierowe i był podatny na błędy.

Rozwiązanie

Firma GW Pharmaceuticals wybrała Vetasi do wdrożenia IBM Maximo, wiodącego oprogramowania do zarządzania aktywami w branży nauk przyrodniczych. Ponieważ GW Pharmaceuticals działa w ściśle regulowanym środowisku, ważne było, aby system, który wybrał i wdrożył, został w pełni zweryfikowany przez GxP – wytyczne i przepisy dotyczące dobrej praktyki jakości dla przemysłu farmaceutycznego.

Firma Vetasi wdrożyła Maximo, aby spełnić wymagania GWP i zarządzać wszystkimi aktywami produkcyjnymi i obiektami w swoich 3 oddziałach w Wielkiej Brytanii. Rozwiązanie jest w pełni operacyjne, a Vetasi zapewnia stałe usługi wsparcia, a także współpracuje nad dalszymi ulepszeniami i ulepszeniami w celu wsparcia planu cyfrowej transformacji GW Pharmaceuticals.