Kopalnia RPA

W 2012 roku południowoafrykańska kopalnia zdecydowała się przejąć od wykonawcy outsourcing obsługi i utrzymania wytwórni koncentratu. Zdecydowali się zainwestować w IBM Maximo jako nowy system Enterprise Asset Management obejmujący zarządzanie zasobami, konserwacją, zapasami i zaopatrzeniem. Vetasi pomógł w szybkim przejściu ze starszych systemów na IBM Maximo w ciągu 4 tygodni, korzystając z kompilacji Vetasi's Mining dla Maximo. W 2019 roku udoskonalili rozwiązania biznesowe dla kopalni do najnowszych dostępnych technologii.

Kluczowymi obszarami zainteresowania były:

•    Zarządzanie aktywami
•    Zarządzanie pracą
•    Zarządzanie zapasami
•    Zarządzanie zakupami
•    Zarządzanie finansami

Podejście Vetasi

Vetasi przeprowadziło badanie terenu zgodnie z metodologią Vetasi, aby zidentyfikować wąskie gardła i plany działań usprawniających. Skoncentrowanie się na wyzwaniach napotykanych w codziennej działalności, w szczególności związanych z taktykami utrzymania ruchu, raportowaniem i zarządzaniem KPI, statycznymi ograniczeniami danych, eliminacją defektów, zarządzaniem finansami i ograniczeniami budżetowania.

Vetasi został zakontraktowany:

• Opracuj dane podstawowe:
• Zarządzanie zapasami
• Zarządzanie zakupami
• Zarządzanie finansami
• Wsparcie rozwiązań biznesowych

Korzyści

Osiągnięto następujące kluczowe korzyści;

• Integracja IBM Maximo i AX Dynamic
• Udokumentowane, ulepszone i osadzone procesy finansowe
• Zoptymalizowana sprawozdawczość finansowa
• Pojedynczy punkt kontaktowy Vetasi dla wszystkich systemów biznesowych.
• Aktualizacja IBM Maximo
• Redukcja rozmiaru bazy danych
• Lepsza wydajność aplikacji
• Optymalizacja interfejsu finansowego
• Zarządzanie aktywami
• Optymalizacja taktyki
• Umożliwienie konserwacji w oparciu o stan z integracją SCADA
• Raportowanie i analiza awarii
• Zarządzanie pracą
• Instytucjonalizacja procesu
• Pulpity nawigacyjne oparte na rolach
• Skoncentrowana poprawa
• Planowanie i coaching
• Zarządzanie zapasami
• Klasyfikacja pozycji i katalogowanie
• Raporty dotyczące zapasów i wskaźniki KPI
• Ulepszone planowanie materiałów i części zamiennych
• Optymalizacja poziomu zmiany kolejności
• Zarządzanie zakupami
• Ulepszenie przepływu pracy autoryzacji
•Wdrożono aplikację budżetową
•Zaktualizowane raportowanie kosztów