PKP Energetyka

PKP Energetyka S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku, a jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej odbiorcom trakcyjnym i biznesowym. Specjalizuje się również w usługach elektroenergetycznych. Firma zatrudnia 4500 osób i zarządza kompleksową infrastrukturą energetyczną, w tym 600 000 obiektów i elementów instalacji na liniach elektroenergetycznych o długości ponad 21,5 tys. km. Spółka jest także kluczowym dostawcą energii trakcyjnej, która zasila kolej w Polsce. Jego bezawaryjna eksploatacja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i punktualności całej kolei w Polsce.

Ostra konkurencja na rynku energii wymusza na PKP Energetyka ciągłe podnoszenie jakości swoich usług i od wielu lat inwestuje w cyfryzację. W ramach trwającego programu doskonalenia PKP chciało unowocześnić proces zarządzania utrzymaniem majątku sieciowego, skupiając się na jego uporządkowaniu, centralizacji i optymalizacji .

PKP Energetyka wybrała IBM Maximo jako rozwiązanie Enterprise Asset Management oraz firmę Vetasi do wdrożenia rozwiązania.

„Największym wyzwaniem była modernizacja systemów odpowiedzialnych za zarządzanie majątkiem sieciowym. Wcześniej tymi zasobami zarządzano za pomocą systemu GIS, dedykowanych aplikacji autonomicznych oraz systemów biurowych. Wybór Vetasi i przejście na rozwiązanie IBM Maximo to istotna zmiana w podejściu do zarządzania majątkiem sieciowym w PKP Energetyka ”- komentuje Ryszard Bryła, CIO PKP ENERGETYKA S.A.

PKP Energetyka ustaliła, które zasoby i procesy były najważniejsze i wymagały optymalizacji. System EAM został wówczas dopasowany do ich potrzeb i specyfiki branżowej, a tym samym - ułatwił zarządzanie tak dużym przedsiębiorstwem. Wdrożenie koncentrowało się na następujących kluczowych obszarach:

 • automatyzacja procesów biznesowych w zakresie usprawnienia ewidencji i zarządzania majątkiem sieciowym,
 • usprawnienie zarządzania pracami konserwacyjnymi, inwestycjami i remontami,
 • standaryzacja działań wspierających planowanie rozwoju sieci,
 • zarządzanie systemami pomiarowymi,
 • gromadzenie wiedzy sieciowej w systemie centralnym,
 • organizowanie wiedzy o stanie prawnym nieruchomości i obiektów energetycznych,
 • zbieranie i udostępnianie informacji technicznych o elementach sieci i krytycznych parametrach pracy,
 • przechowywanie historii prac i cyklu życia poszczególnych aspektów majątku sieciowego,
 • organizacja i uszczegółowienie danych o sieci i odbiorcach,
 • ocena techniczna i finansowa planowanych prac,
 • rejestracja kosztów działań podejmowanych w sieci,
 • dostępność wiedzy o inwentaryzacji i efektach podjętych decyzji,
 • wspieranie wdrażania standardów eksploatacyjnych i modernizacyjnych,
 • wdrażanie zaawansowanych raportów i analiz.