Urząd Rozwoju Lesotho Highlands

Lesotho Highlands Water Project (LHWP) zarządzany przez Lesotho Highlands Development Authority (LHDA) to wieloetapowy projekt mający na celu zaopatrzenie w wodę regionu Gauteng w RPA i wygenerowanie energii elektrycznej dla Lesotho. Został utworzony na mocy traktatu z 1986 r. Podpisanego przez rządy Królestwa Lesotho i Republiki Południowej Afryki. Projekt zakłada wykorzystanie wód rzeki Senqu / Orange na wyżynach Lesotho poprzez budowę szeregu tam dla obopólnych korzyści obu krajów. Faza I projektu została zakończona w 2003 r. I zainaugurowana w 2004 r., a faza II jest obecnie w toku.

Wyzwanie

LHDA potrzebowało rozwiązania Enterprise Asset Management zdolnego do zarządzania całą infrastrukturą majątku cywilnego, wodną i elektryczną, rozproszoną w odległych lokalizacjach w Muela, Katse i Muhale Dams, działając w niestabilnej sieci. Rozwiązanie musiało być w stanie zapewnić każdej lokalizacji wymaganą funkcjonalność biznesową w zakresie zarządzania aktywami, pracą, zapasami i zamówieniami, jednocześnie integrując się ze scentralizowanym systemem finansowym w Maseru. Podobnie jak w przypadku większości odległych miejsc w Afryce, łączność sieciowa pozostaje ogromnym wyzwaniem. Trzy pozostałe strony musiały poradzić sobie z wyzwaniem, jakim było kontynuowanie działań konserwacyjnych i zaopatrzenia, nie mogąc jednocześnie połączyć się z serwerem zainstalowanym w Maseru.

LHDA wybrało IBM Maximo jako system Enterprise Asset Management, który początkowo został uruchomiony w Katse Dam. Vetasi otrzymał kontrakt na wdrożenie IBM Maximo we wszystkich lokalizacjach i integrację ze scentralizowanym systemem finansowym.

Podejście Vetasi

Vetasi zaproponował koncepcję replikacji danych opartą na najnowszej wersji IBM Maximo, która umożliwiłaby zdalnym użytkownikom końcowym stałe połączenie z Maximo, nawet w przypadku utraty komunikacji sieciowej z serwerem głównym.

W koncepcji wykorzystano lokalną instalację Maximo w każdej lokacji, aby zapewnić ciągłość procesu biznesowego w przypadku awarii sieci. Dane są następnie replikowane na scentralizowany serwer w Maseru, na którym znajduje się system finansowy. Wszystkie informacje specyficzne dla lokacji ze scentralizowanego serwera są następnie replikowane z powrotem do lokacji. Rozwiązanie zapewnia płynne operacje biznesowe na miejscu, niezależnie od stabilności sieci.