IBM Control Desk

IBM Control Desk — zarządzana usługa IT

Dzięki IBM Control Desk Vetasi oferuje zintegrowane rozwiązanie do zarządzania usługami, które umożliwia organizacjom zarządzanie procesami IT, usługami, elementami konfiguracji (CI) i zasobami. Procesy IBM Control Desk są zgodne z najlepszymi praktykami ITIL. Jednocześnie rozwiązanie jest dostarczane ze wstępnie skonfigurowanymi procesami. Takie podejście minimalizuje wysiłek związany z wdrożeniem. To cały czas rozbudowywane rozwiązanie usprawni firmowe operacje.

IBM Control Desk jest dostępny za pośrednictwem technologii mobilnej. Można go także zintegrować z mediami społecznościowymi, platformą Watson IoT oraz narzędziami programistycznymi.

Dowiedz się, co IBM Control Desk może zrobić dla Twojej firmy

W IBM Control Desk (ICD) obsługiwane są następujące procesy:

 • Service Desk
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie problemami
 • Katalog usług
 • Zarządzanie konfiguracjami
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie wydaniami oporgramowania
 • Zarządzanie zakupami
 • Zarządzanie licencjami
 • Zarządzanie zasobami IT

Uzyskaj lepszy wgląd w nasze rozwiązanie do zarządzania usługami IT

Jakie są opcje wdrożenia IBM Control Desk?

Oferowane subskrypcje to:

 • IBM Control Desk, który obsługuje wyłącznie środowiska lokalne,
 • IBM Control Desk w chmurze,
 • IBM Control Desk w chmurze korporacyjnej, który jest “szyty na miarę” pod kątem obsługi scenariuszy zarządzania usługami korporacyjnymi oraz
 • IBM Control Desk for Maximo, który pomaga organizacjom przejąć kontrolę nad systemami biznesowymi obejmującymi połączone zasoby przedsiębiorstwa, zasoby IT i usługi IT w uzupełnieniu do IBM Maximo.

Marki, które wybrały Vetasi i IBM Control Desk