Podejście etapowe zasugerowane przez Vetasi pozwoliło nam na ustalenie priorytetów kluczowych potrzeb i osiągnięcie wartości w możliwie najkrótszym czasie. Wiedza branżowa i konsulting ekspercki Vetasi pozwoliły naszemu zespołowi wdrożeniowemu zdobywać wiedzę w miarę postępów projektu – to bardzo pomogło nam w adopcji systemu