Największym wyzwaniem była modernizacja systemów odpowiedzialnych za zarządzanie majątkiem sieciowym. Wcześniej używane były system GIS, dedykowane, niezintegrowane aplikacje oraz systemy biurowe. Wybór Vetasi oraz wdrożenia rozwiązania IBM Maximo to istotna zmiana w podejściu do zarządzania majątkiem sieciowym w PKP Energetyka