Najważniejszym efektem procesu cyfrowej transformacji z wykorzystaniem IBM MAXIMO jest stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią – Distribution 4.0. Umożliwił nam on zwiększenie płynności dostaw energii i przygotowanie do przejścia na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych