Od pierwszego miesiąca instalacji i użytkowania nowego systemu odnotowaliśmy rekordowy miesiąc wynajmu z bardzo dobrymi wskaźnikami dystrybucji pełnych i pustych miejsc. Niedawno, podczas pandemii COVID-19, pomimo pracy przy zmniejszonej sile roboczej, system nadal zapewniał rekordową liczbę dni pracy w kwietniu 2020 r. Było to możliwe dzięki umożliwieniu pracownikom biurowym pracy z domu oraz skutecznego uzyskiwania dostępu do Maximo i korzystania z niego w normalny sposób