Planon zapewnił nam szczegółowe informacje na temat naszych operacji, co pozwoliło priorytetyzować pracę o krytycznym znaczeniu, szybciej reagować na incydenty i usprawniać procesy. Mogliśmy także poprawić niezawodność zasobów, kontrolować koszty i poprawić doświadczenie odwiedzających. Akceptacja użytkowników jest kluczowym czynnikiem sukcesu.
Dzięki ekspertom Vetasi nasz zespół rozszerzył wykorzystanie Planon na inne obszary działalności, dzięki czemu stał się on kluczowym systemem w V&A Waterfront. Vetasi pomogło nam wdrożyć oprogramowanie IWMS i dostarczyło dokładnie to, co obiecało.