Poprzez skuteczne zarządzanie zmianami IT, zasobami i poziomami usług można zmniejszyć występowanie awarii IT, poprawić poziom usług i zadowolenie klienta oraz zmniejszyć koszty stałe i zmienne. Generalnie, zwiększa to zwrot z inwestycji w zasoby informatyczne, optymalizuje zasoby informatyczne i dostosowuje usługi informatyczne do wymogów biznesowych.

Nasze rozwiązania umożliwiają skuteczne zarządzanie zasobami informatycznymi i zmianami w infrastrukturze IT, wykraczając poza samodzielne zarządzanie zasobami informatycznymi i skonsolidowane możliwości help desku, w celu zapewnienia proaktywnej obsługi procesów biznesowych IT.

Korzyści:

  • Ustalenie celów w ramach IT aby zoptymalizować równowagę między maksymalizacją wartości aktywów, minimalizacją kosztów zasobów i personelu oraz utrzymaniem wysokiego poziomu obsługi;
  • Budowanie wiarygodności poprzez zapewnienie spójnych i rzetelnych wskaźników wydajności i kosztów;
  • Wdrożenie mniejszej ilości rozwiazań zapewniających większą wartość dla firmy;
  • Elastyczny model konfiguracji procesu biznesowego dostosowuje się do zmieniających się wymagań i chroni inwestycje;
  • Zintegrowane integracje zmniejszają koszty serwisu i utrzymania;
  • Wykorzystanie aktualnej technologii opartej na standardach, co pozwoli na zwiększenie skalowalności, wydajności systemu i na niższe koszty infrastruktury;
  • Optymalizacja zasobów informatycznych poprzez przypisanie pracy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje;
  • Dostarczenie proaktywnego wsparcia przy zarządzaniu i eskalowaniu SLA;
  • Ulepszenie planowania;
  • Rejestrowanie szczegółów historii usługi, zasobu i pracy pozwala na podejowamie lepszych decyzji w zakresie pozyskiwania, wdrażania i naprawy/wycofania.
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch