Vetasi realizowała jedne z największych i najbardziej złożonych projektów w zakresie Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa (EAM), jak również ma na swoim koncie największą liczbę wdrożeń i aktualizacji Maximo w UK.

Wdrażanie platformy EAM i wykorzystanie pełnego potencjału aplikacji może być trudnym zadaniem. Dzisiejsze pakiety oprogramowania to złożone architektury, a do tego mogą dochodzić unikalne wymagania. Aby więc zapewnić osiągnięcie najlepszych wyników, wykorzystanie w projekcie naszego zespołu ekspertów ds. wdrożenia, jest wartościowym rozwiązaniem.

Nasze usługi

Skupiamy się na dostarczaniu skutecznych rozwiązań związanych w zakresie EAM, zarządzania usługami IT i zarządzania portfelem nieruchomości, używając do tego Maximo, Control Desk i TRIRIGA, na kilka sposobów:

  • Aktualizacja systemów do najnowszych wersji;
  • Migracja z dotychczasowych, przestarzałych rozwiązań do nowych wersji systemu;
  • Poprawa wykorzystania Maximo, Control Desk, i TRIRIGA, do uzyskania maksymalnej wartości;
  • Wdrażanie rozwiązań mobilnych w celu poprawy wydajności.

Nasi konsultanci posiadają wiedzę o nowych technologiach aplikacji internetowych, baz danych, systemu operacyjnego, mobilnych rozwiązań i platform raportowych. Mogą również korzystać z szerokiej wiedzy w zakresie technologii branżowych, a także doświadczenia płynącego z dekad prac nad projektami EAM, zarządzania usługami IT i zarządzaniem portfelem nieruchomości w różnych branżach, np. w górnictwie, usługach komunalnych, infrastrukturze i nieruchomościach, transporcie itp. To daje nam unikalne zrozumienie specyfiki i wymagań poszczególnych branż i pozwala na wykorzystanie najlepszych praktyk.

Nasze procesy

Vetasi stosuje metodologię Zarządzania Wartością Dodaną Projektu. Ta metodologia wdrożenia pochodzi od Prince2 i SSADM i oferuje dostosowanie obciążenia projektowego do wielkości instalacji, przy jednoczesnym zachowaniu takiego rygoru, który zapewni że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami, w terminie i w ramach określonego budżetu.

Na czym się skupiamy

Naszym celem jest pomoc w osiągnięciu celów biznesowych bez względu na to, czy mamy do czynienia z małym czy dużym wdrożeniem.

Jedną z kluczowych zalet produktu, jakim jest Maximo, jest łatwość konfiguracji. Ściśle współpracujemy z klientami w celu opracowania elastycznych rozwiązań, które spełniają różnorodne wymagania i wychodzą naprzeciw wyzwaniom przed jakimi stają fimy. Często oznacza to wypełnianie luk między potrzebami klienta a standardową funkcjonalnością EAM, w celu zbudowania dedykowanego rozwiązania.  Co więcej, wykorzystujemy nasze wdrożenia do przekazywania producentom oprogramowania EAM wskazówek dotyczących niestandardowych funkcji tak aby mogły być w przyszłości uwzględnione w podstawowych wersjach systemu EAM.

Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch