W Vetasi rozumiemy, że wdrożenie systemu do zarządzania zasobami, usługami IT czy mediami to coś więcej niż tylko wybranie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania. Współpracujemy z naszymi klientami aby zapewnić, że strategiczne i fundamentalne elementy są zachowane tak aby wspierać zintegrowany system zarządzania, tj. nie skupiamy się wyłącznie na możliwościach wybranego pakietu oprogramowania.

Systemy zarządzania oferowane przez nas są zintegrowane na poziomie procesów i systemów przedsiębiorstwa i obejmują wszystkie fazy cyklu życia zasobów.

Zarówno ISO 55000 jak i inne związane standady wyznaczają nasze podejście, ale to przede wszystkim prawdziwa zmiana i dostarczenie wymierznych korzyści biznesowych naszym klientom jest tym co napędza nasze usługi w zakresie zarządzania zasobami.

Inżynieria systemów hierarchicznych pokazuje, że wymagania organizacji widoczności najniższych poziomów zasobów i systemu łańcucha dostaw a także zbudowanie powiązań i informacji zwrotnych w celu wczesnego wykrywania odchyleń w działaniu są ogólnym celem, który niestety często jest pomijany podczas wdrażania nowych systemów lub rozpoczynania programów naprawczych. Vetasi opracowało ramy hierarchiczne uwzględniajace najważniejsze modele i standardy zarządzania tak aby pomagały osiągnąć ten cel.

Nasi konsultanci blisko współpracują z klientami w celu zidentyfikowania możliwości wprowadzenia ulepszeń, zmieniać kurs na rzecz utrzymania, najlepszych praktyk IT i procesów biznesowych oraz kultywowania faktycznej zmiany w organizacji aby wesprzeć program obejmujący całe przedsiębiorstwo.

Pracujemy nad projektami na każdym poziomie systemu i hierarchii biznesowej jak również integracji procesów w organizacji, tworząc struktury raportowania i działań naprawczych, analizy, przepływów pracy, zarządzania ryzykiem i przeglądu procesów.  Współpracujemy blisko z klientami aby zintegrować HS&E z procesem zarządzania zasobami i pracą tak aby dostarczyć bezpieczne i  kontrolowane środowisko, w którym są zintegrowane wszystkie procesy w firmie.

Usługi na których się koncentrujemy:

 • Ocena dojrzałości w zarządzaniu zasobami i identyfikacja luk
 • Planowanie Zarządzania Zasobami
 • Programy Poprawy Wydajności
 • Standardy Danych
 • Zarządzanie gotowością operacyjną
 • Business Intelligence

Dodatkowe obszary na których skupiają się nasze usługi:

 • Plany i procesy zarządzania usługą
 • Plany i strategie utrzymania w zależności od klasyfikacji sprzętu
 • Zarządzanie pracą, harmonogramowanie, procesy i procedury kontroli
 • Zarządzanie utrzymaniem a rozwój procesu i i dostosowanie pulpitu
 • Mierzenie wydajności, rozwój KPI i SLA
 • Projektowanie systemów monitorowania stanu
 • Ocena umiejętności i platnowanie potrzeb szkoleniowych
 • Centrum obsługi zarządzania zasobami

Usługi podstawowe:

 • Rozwój danych podstawowych
 • Rejestr zasobów (Identyfikacja i weryfikacja zasobu)
 • Analiza krytyczności opartej na ryzyku
 • Zarządzanie zmianą i konfuguracją
 • Planowanie części zamiennych opartych na ryzyku
 • Koncentracja na doskonaleniu i eliminacji defektów (analiza przyczyn źródłowych)
Linked In

© 2013-2021 Vetasi Ltd. All rights reserved. Website by Zerotouch