Rozwiązania branżowe i rozszerzenia

Zaspokajanie potrzeb przemysłu

Rozszerzenia IBM Maximo Vetasi obejmują wszystkie branże. Dzięki dodatkowym funkcjom, rozwiązania IBM Maximo Industry zaspokajają potrzeby przemysłu. 

Obejmują one: 

  • Maximo dla transportu 
  • Maximo dla mediów 
  • Maximo dla przemysłu gazowego i naftowego 
  • Maximo dla lotnictwa 
  • Maximo dla przemysłu nuklearnego
  • Maximo dla nauk przyrodniczych
  • Maximo dla infrastruktury

Możliwe jest dodanie wielu grup złożonych funkcji dla różnych branż, przy czym aplikacja i baza danych pozostają ujednolicone. Dostępne są również warstwy dodatkowe, takie jak planowanie, ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSE), wizualizacja przestrzenna GIS oraz zarządzanie aktywami liniowymi i monitorowanie wydajności aktywów. 

Narzędzia Maximo służące do zarządzania wydajnością aktywów

Maximo oferuje zestaw narzędzi do zarządzania wydajnością aktywów, z funkcjami sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, dostarczając aktualne dane analityczne dotyczące wydajności aktywów. Narzędzia te obejmują: 

Maximo Monitor

Łączenie punktów danych, aktywów i hierarchii w celu wizualizacji danych w czasie. Dzięki wykorzystywaniu danych z sensorów i SCADA oraz uczeniu maszynowemu, tworzone są niestandardowe modele danych. 

Maximo Health 

Informuje o decyzjach dotyczących konserwacji i wymiany przy użyciu ocen stanu aktywów uzyskanych z rejestrów aktywów, danych z sensorów i innych danych zewnętrznych. 

Maximo Predict

Przewiduje stan aktywów z wykorzystaniem modeli statystycznych i uczenia maszynowego. Obejmuje to daty/prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, kluczowe czynniki, krzywe degradacji i wykrywanie anomalii. 

Maximo Assist

Chroni osoby podatne na zagrożenia, zwłaszcza podczas pandemii koronawirusa. Umożliwia wysoko wykwalifikowanym technikom pomaganie młodszym osobom, pracującym zdalnie z własnych domów. 

Porozmawiaj z naszym ekspertem: Krzysztof Ledóchowski <krzysztof.ledochowski@vetasi.com>

Zarządzanie Aktywami Przedsiębiorstwa

IBM Maximo - nasze podstawowe rozwiązanie EAM

Jednolita platforma do zarządzania aktywami, pracą, bezpieczeństwem, działaniami i łańcuchami dostaw.

Jednolita platforma do zarządzania aktywami, pracą, bezpieczeństwem, działaniami i łańcuchami dostaw. Wspierając najlepsze praktyki w zakresie zarządzania aktywami, usługami i pracą, w połączeniu z podejmowaniem decyzji w oparciu o parametry biznesowe we wszystkich branżach, Maximo zapewnia wyjątkowy poziom automatyzacji organizacji dzięki potężnym przepływom pracy.

Dowiedz się więcej

Aktualizacje i wdrożenia Maximo

Przeprowadzanie klientów przez fazę koncepcyjną, projektowania i budowania

Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie platformy EAM przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego wykorzystania jej potencjału jest często beznadziejną perspektywą. Eksperckie zespoły wdrożeniowe Vetasi potrafią zmiejszyć obciążenie projektowe dla naszych klientów, przeprowadzając ich przez fazę koncepcyjną, projektowania i budowania. 

Dowiedz się więcej

Rozwiązania branżowe i rozszerzenia

Zaspokajanie potrzeb przemysłu

Rozszerzenia IBM Maximo Vetasi obejmują wszystkie branże. Dzięki dodatkowym funkcjom, rozwiązania IBM Maximo Industry zaspokajają potrzeby przemysłu. 

Obejmują one: 

Dowiedz się więcej

Maximo Mobile

Mobilne rozwiązania dla złożonych środowisk pracy

Uzupełnij swoją platformę Maximo o najnowsze mobilne rozwiązania EAM. Nasz zespół certyfikowanych konsultantów współpracuje z klientami w celu określenia, a następnie dopasowania rozwiązań odpowiadających ich wyjątkowym potrzebom i budżetowi.

Mobilne centrum doskonalenia Vetasi 

Dzięki dogłębnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie wdrażania rozwiązań mobilnych w wielu złożonych środowiskach pracy, Vetasi oferuje więcej niż tylko pakiety oprogramowania. Nasze mobilne rozwiązania objęły następujące sektory:

Dowiedz się więcej

Aceleratory Vetasi

Wstępnie skonfigurowane pakiety szybkiego uruchamiania

Uzyskaj natychmiastowe korzyści z inwestycji dzięki aceleratorom wdrażania Vetasi. Te szybkie rozwiązania, oparte na naszym doświadczeniu w setkach wdrożeń EAM, są poparte standardami i najlepszymi praktykami, które mogą być rozbudowane lub używane w istniejącej formie. 

Dowiedz się więcej

Wsparcie & Szkolenia

“Usługi i oprogramowanie, które w przyszłości zabezpieczą Twoją inwestycję”

Klienci korzystają ze spersonalizowanego działu wsparcia z konsultantami specjalizującymi się w obsłudze klienta i rozwiązywaniu problemów serwisowych, poprzez:

Dowiedz się więcej